Menu 150.000 VND/pax

 • Chả Giò Hội An
 • Cao Lầu
 • Hoa Hồng Trắng
 • Nem Lụi Phố Cổ
 • Hoành Thánh Chiên
 • Cơm Gà Hội An
 • Canh Súp Gà
 • Bánh Xu Xê
1

Menu 180.000 VND/pax

 • Cao Lầu
 • Hoành Thánh Chiên
 • Bánh Bao Bánh Vạc
 • Nem Lụi Phố Cổ
 • Bánh Xèo Hội An
 • Bánh Nậm
 • Cơm Gà Hội An
 • Canh Súp Gà
 • Bánh Xu Xê
2

Menu 200.000 VND/pax

 • Cao Lầu
 • Hoành Thánh Chiên
 • Bánh Bao Bánh Vạc
 • Chạo Tôm
 • Bánh Xèo Hội An
 • Bánh Nậm
 • Bánh Đập Cẩm Nam
 • Cơm Gà Hội An
 • Canh Súp Gà
 • Chè Bắp
3

Menu 250.000 VND/pax

 • Hến Xúc Bánh Tráng
 • Cao Lầu
 • Hoành Thánh Chiên
 • Hoa Hồng Trắng
 • Nem Lụi Phố Cổ
 • Bê Thui Cầu Mống + Bánh Tráng, Rau Sống
 • Bánh Đập Cẩm Nam
 • Cơm Gà Hội An
 • Canh Súp Gà
 • Chè Bắp
4

Menu 300.000 VND/pax

 • Hến Xúc Bánh Tráng
 • Cao Lầu
 • Hòanh Thánh Chiên
 • Bánh Bao Bánh Vạc
 • Chạo Tôm
 • Bánh Xèo Hội An
 • Tam Hữu Trà Quế
 • Bê Thui Cầu Mống + Bánh Tráng, Rau Sống
 • Bánh Đập Cẩm Nam
 • Cơm Gà Hội An
 • Canh Súp Gà
 • Chè Hạt Sen
5

Menu 400.000 VND/pax

 • Khai Vị Phố Hội (Hoa Hồng Trắng, Chả Giò Hội An, Túi Tiền)
 • Súp Hoành Thánh
 • Bánh Vạc
 • Hến Xào Cẩm Nam Xúc Bánh Tráng
 • Nem Lụi Phố Cổ + Bánh Tráng, Rau Sống
 • Bánh Xèo Hội An
 • Tam Hữu Trà Quế
 • Gà Ta Nguyên Con Hấp 
 • Bê Thui Cầu Mống + Bánh Tráng, Rau Sống
 • Bánh Đập Cẩm Nam
 • Cơm Gà Hội An
 • Canh Súp Gà
 • Chè Bắp
 • Nước Thảo Mộc
6
Viettown Restaurant

Opening time

Our 500 seats restaurant with its secure and spacious parking lot and beautiful gardens will provide the finest Vietnamese cuisine and other Asian - Western one.

Monday - Sunday

From 9:00 AM to 22:00 PM

Opening time